PRC Data A/S og shg.dk A/S fusionerer, det fortsættende navn bliver shg.dk.

For eksisterende PRC kunder betyder det fuld adgang til shg’s store lager med bedre service i form af kortere leveringstider og større sortiment. Det nye fælles firma overtager naturligvis alle forpligtelser i forhold til reklamationer på køb foretaget i PRC, ligesom vores butik i Viborg fortsætter.

Du bliver automatisk viderestillet til det nye fælles website.

Automatisk viderstilling om: 15 sekunder
viderstiller til: www.shg.dk